YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Nyheter

•  Förslag till hemsidan »

Om du har kommentarer, förslag eller goda ideer, skriv till webmaster@vidostern.se

• Kalender 2017 »

Klicka "Aktiviteter", om du vill se kalender för 2017

• Städdagar och gräsklippning »

Klicka "Information" och se översikten för 2017

Copyright på fotos:

Birte och Emil Pscheid

Vidöstern samfällighetsförening

Erikstad/Vidöstern

I sydvästra Småland ligger sjön Vidöstern. Längs den östra sidan av den ca 20 km långa sjön sträcker sig E4. Vid Vidösterns norra spets ligger Värnamo. Djur- och fågelliv är livligt och sjön är rik på fisk.

Vidöstern är också namnet på ett gammalt stationssamhälle beläget längst ner i sydvästra delen av sjön. Järnvägen är sedan länge nerlagd och vad som för hundra år sedan var ett livaktigt samhälle med sågverk, affär och en mängd torp knutna till Erikstads gods, är numera en stugby där människor från olika länder njuter av sin ledighet.

Redan under första hälften av 1900-talet blev Erikstad/Vidöstern uppmärksammat. Eftersom trakten är rik på medicinalväxter fångades apotekarkårens intresse och man skapade ett semesterparadis för sina medlemmar.

När pensionatsverksamheten lades ner i slutet av 1950-talet köptes husen av privatpersoner från trakten. Från att från början ha bestått av ca 10 stugor har byn vuxit till att idag omfatta ca 35 hus. De flesta är sommarstugor, men några är numera permanentbostäder.

Eftersom Erikstad är belägen vid stranden av sjön Vidöstern är det naturligt att båtliv, bad och fiske är av stort intresse för stugägarna. Båt- och badpiren  är en självklar samlingspunkt under sommarmånaderna.